Duurzaamheidsklasse

De natuurlijke duurzaamheid van hout wordt ingedeeld in vijf duurzaamheidsklassen, beginnend met klasse één en eindigend met klasse vijf. Deze duurzaamheidsklasse is een classificatie die wordt gehanteerd als aanduiding voor de resistentie van kernhout van geteste houtsoorten tegen ongunstige omstandigheden.

De duurzaamheidsklasse wordt gemeten door onbehandeld hout van verschillende houtsoorten onder vastgelegde testomstandigheden in contact te brengen met grond in een vochtige omgeving en aansluitend te registreren hoe lang het duurt voor het hout aangetast wordt. Binnen de Europese Unie is deze norm vastgelegd in de Europese norm EN-350:2016. Deze norm is de basis voor alle toepassingen van hout in de houthandel en industrie.

Duurzaamheidsklasse 1

Duurzaamheidsklasse 2

Duurzaamheidsklasse 3

Duurzaamheidsklasse 4

Duurzaamheidsklasse 5

  • 5 jaar of korter
  • Berken, Populier (niet thermisch gemodificeerd)

Levensduur

De levensduur wordt in de tabel ruim aangegeven. De uiteindelijke levensduur is van hout omvat veel meer dan enkel de duurzaamheidsklasse. Juiste montage, ventilatie van de constructie , tijdig verwijderen van vallend blad, het verwijderen van mossen en het vermijden van direct bodemcontact kan de levensduur aanzienlijk verlengen. Om de levensduur van diverse houtsoorten uit een lagere klasse omhoog te brengen kan het hout o.a. door thermische modificatie worden verduurzaamd.

Schimmels

Houtproducten zijn niet meer levend. In de natuur /bosgebieden worden niet meer levende organismen door daartoe aangestelde schimmels, insecten e.d. opgeruimd. Schimmels kunnen echter alleen in vochtig hout leven. Ventilatie en de mogelijkheid tot drogen van het hout is daarom van zeer groot belang . Direct bodemcontact dient, uitgezonderd hout met duurzaamheidsklasse 1, vermeden te worden.

Slijtvastheid

De mate van slijtvastheid en weerstand tegen beschadiging van een houtsoort zijn niet aan regels verbonden. Deze wordt beoordeeld door de architect, verwerker, en eindgebruiker op basis van het te verwachten gebruik.

Brandwerendheid

De eisen ten aanzien van de brandwerendheid van hout speelt geen rol bij buitenhout. Voor binnen gebruik van houtproducten en brandwerendheid zijn normen hierover beschreven in het bouwbesluit.

Direct contact

Heb je een vraag? Verstuur hier je bericht of neem telefonisch contact met ons op. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur en helpen je graag verder!