Duurzaamheid

EUTR-wet

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt verplicht aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst. Ook GevenHout is als houthandel verplicht documentatie te verzamelen over de afkomst van het hout. Deze informatie toont de legaliteit van het hout of houtproduct aan. Binnen Nederland voert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controles uit op de naleving van de EUTR. Binnen Duitsland is dat de BLE. Wij staan ook onder toezicht van ControlUnion, deze certificeerder toetst ons frequent op naleving FSC en EUTR.

Het FSC® keurmerk

Bossen zijn misschien wel ons kostbaarste bezit. Mensen en dieren zijn afhankelijk van de bossen over heel de wereld. Al 30 jaar is het de missie van FSC om bossen te herstellen en te beschermen. Door te kiezen voor FSC product geven we de boseigenaar de middelen om het bos duurzaam te beheren en benutten alle kansen voor duurzaam bosbeheer en een circulaire economie. GevenHout maakt gebruik van hout dat FSC gecertificeerd is. De Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Bij verantwoord bosbeheer wordt op evenwichtige wijze rekening gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC hanteert tien wereldwijde standaarden voor bosbeheer. Boseigenaren die zich aan de FSC standaarden houden, kunnen hun bos laten certificeren. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Daarna krijgt het product de FSC vermelding. Pas als FSC bij het product vermeldt staat kan men er zeker van zijn dat het product FSC gecertificeerd is. Onze licentiecode is C1146582.

Wij geven ons hout een nieuwe dimensie

Bij GevenHout zetten we ons in om waarde te geven aan ons houtafval. Zo verwerken we hout tot zaagsel en vezels. Deze materialen zijn daarna nog geschikt als bodembedekkers of stal bedekkers voor jongvee, melkvee en varkens. Hiermee zorgen we ervoor dat het buitenhout wat bij ons binnenkomt zo circulair mogelijk gebruikt wordt.